Комисията за защита на конкуренцията, ръководена от Юлия Ненкова, трябва да оцени сделката преди приключването й.
Комисията за защита на конкуренцията, ръководена от Юлия Ненкова, трябва да оцени сделката преди приключването й.