През 2021 г. ще наблюдаваме ефектът на пандемията върху бизнес моделите на търговските компании и потенциала им да развият алтернативни канали за търговия, като онлайн продажби.