Върху "бавната административна система, тромавата комуникация с бизнеса, липсата на адекватни и бързи решения, съдебни дела, които се влачат по 4-5 години", наблегна Анна Кирилова, управител на "ЙАФ България" ЕООД.
Върху "бавната административна система, тромавата комуникация с бизнеса, липсата на адекватни и бързи решения, съдебни дела, които се влачат по 4-5 години", наблегна Анна Кирилова, управител на "ЙАФ България" ЕООД.