На 25 юни ще се проведе и Среща на върха на държавите от Еврозоната в разширен формат, на която бъдат обсъдени икономическите предизвикателства пред Еврозоната след породената от COVID-19 криза, както и напредъка по завършването на Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари.