д-р Захари Стойчев от Казанлък започна гладна стачка