Изминалата коронавирусна 2020 г. показа и нова тенденцията, особено сред младите, а и по-платежоспособни българи, да търсят къщи или място извън София за живеене.