Одобрените средства са с 1,2 милиона лева повече спрямо първоначално разработения от Министерството на финансите вариант.