Планираната инвестиция на "Кордеел Груп" възлиза на 52 млн. лева и е в съответствие с изискванията и спецификациите на бъдещия наемател - "Орбико България"