Пристанищен терминал "Леспорт", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна.