Банкеръ Daily

Коментари

Законите "КТБ" работят, но пари повече не чакайте!

За пет години под пълен държавен контрол и порой от добри намерения наличната парична маса в Корпоративна банка остана на изходна точка и шансовете за нарастването й са вече илюзорни. Синдиците обявиха, че започват изплащането на повече от половин милиард лева от първата частична сметка за разпределение на приетите вземания на кредиторите. Сумата е на практика по-малка от наличната още в първата година след поставянето на банката под особен надзор, а дали и колко пари ще има за ново разпределение е въпрос с повишена трудност.    

На интернет страницата съобщението е допълнено от някои пояснения, едно от които гласи: "Въпрос: Получих разпределената ми сума, определена в частичната сметка за разпределение, но имам да получавам още средства от КТБ АД  – кога ще ги получа? Отговор: След набиране на достатъчно парични средства в масата на несъстоятелността синдикът на КТБ АД ще състави следваща сметка за разпределение, която ще бъде изпълнявана в съответствие с Глава VIII от Закона за банковата несъстоятелност."

Прекомерното забавяне на разпределението наистина не е в интерес на кредиторите, но остава усещането че грижата на управляващите е да се премине към приключване на случая с произвеждане на рекламен ефект с предизборни цели. Разплащането с одобрените кредитори става в резултат на последните промени в Закона за банковата несъстоятелност, внесени колективно от ГЕРБ, "Обединени патриоти" и ДПС. Те позволиха на синдиците да изпълнят одобрената от гаранционния фонд и неоспорена част от сметката за разпределение.

Така беше избегнато забавянето заради постъпилите в съда жалби срещу сметката в оспорените й части при условие. Условие за частичното разпределение е в масата на несъстоятелността да са събрани достатъчно допълнителни парични средства, от които да се заделят суми за обезпечаване на претенциите по жалбите до произнасяне на съда по тях с влязъл в сила съдебен акт. При налични по одобрената частична сметка 570 млн. лв. е заделен резерв в размер на 36 млн. лв., като съотношението оправдава мерките срещу забавянето на плащанията при наличие на коректни и надеждни предвиждания.

Въпросът е, че с разпределението на тази сума масата на несъстоятелността ще олекне решително откъм реални активи, а неразпределените и постъпващи средства ще стават все повече залог на нездрави интереси. От одобрените за разпределение над 7 хиляди физически и юридически лица най-голяма част ще прибере гаранционният фонд - над 400 млн. лв., като покритието за всички кредитори е 11% от вземанията им. И понеже този процент едва ли ще нарасне сериозно, така на практика се сбъдват най-скептичните прогнози на запознатите с банковите фалити от миналото.

Като, разбира се, бъде отчетено, че за разлика от повечето други банкови фалити ударът срещу КТБ я остави както със сериозни средства в касата, така и със солидни активи в кредитния портфейл. Кой може да се надява обаче на сериозен приток на ресурс в резултат на съдебните спорове, след като една голяма сума е вече разпределена, гарантираните влогове - също, а времето тече в полза на печелившите. Очакваме разпределението на половин милиард да влезе в устата на политиците единствено, за да бъдат извлечени позитиви от грабежа на другите няколко милиарда. Иначе казано - хем вълкът сит, хем агнето го няма. 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във