Банкеръ Daily

Коментари

КЗК отряза луд проект за ВиК системите

Комисията за защита на конкуренцията буквално накълца проектонаредба за условията и реда за присъединяване на потребителите  на водоснабдителните и канализационните системи и за ползването им. Причината е пълното несъответствие на подготвяния от работни групи от чиновници подзаконов нормативен акт, съдържащ  правила за честна конкуренция и със защитата на правата на гражданите. Защото този пореден водно-канализационен тарикатлък може да се определи и като едно по-високо равнище в политиката на властта да измъкне от джоба на бай Ганьо и  сетния петак. Затова най-вероятно тази наредба няма как да мине. Поне в този си вид. Но е напълно възможно в бъдеще, когато чиновниците - нейни автори, потърсят по-хитри подходи към кесията на Бай Ганьо, с които грабежът да се замаскира значително по-добре. И да не бъде толкова цинично открит.

Какво обаче искат чиновниците от нас с тази измислена подзаконова нормативна база? И защо гонят само една цел: да защитят доставчика на ВиК услуги, а не и потребителите на вода и канал? Дори чрез въвеждането на окупационни и феодални практики като ангарията  например.

Според КЗК има няколко сериозни слабости в проекта. Първо, операторите на ВиК системи ни готвят поголовно преминаване към водомери с дистанционно отчитане, които хем ще са по-скъпи от конвенционалните, хем ще доведат и до неизбежен бъдещ отказ от ползване на стария тип водомери. Така много производители и търговци без дистанционно на уредите си не само ще загубят пазарната си ниша, но дори може да стигнат и до фалит.

Освен това  много странно изглежда и предвиденото задължение за ИТ съвместимост на водомерите със системите за дистанционно отчитане от информационната инфраструктурата на отделния ВиК оператор. Което неизбежно ще доведе до закрепостяване на потребителите към точно определена марка измервателни уреди, и то за един почти неопределен бъдещ период от време. Поне докато хората не си сменят местожителството и съответно ВиК оператора. Където ще попаднат отново в абсолютно същата безумна ситуация. А това ще доведе и до своеобразно парцелиране на страната между няколко отделни пазари, които ще са несъвместими помежду си. За да елиминира поне тази заплаха, КЗК предлага да се използват отворени/стандартни протоколи за излъчване и приемане на данните от водомерите върху територията на цялата страна. Но за това чиновниците - автори на проектонаредбата, не искат да мислят поне засега.

Много важно изглежда и да се прецизира и решаването на неизбежните спорове между потребителите и ВиК операторите. КЗК дава ясно да се разбере, че подзаконовата нормативна уредба следва да установи една система за административно производство и за произнасяне по жалби на потребители, като тази система трябва да бъде установена в закон, а не в подзаконов нормативен акт.

И още нещо за нееднаквите права на доставчиците на вода и на потребителите. КЗК не е съгласна с възможността ВиК операторът да открива, променя или закрива партида на клиент служебно или въз основа на решение на общото събрание на етажната собственост. Подобно едностранно прекратяване на договор поради неизпълнение на финансови задължения  представлява хем необосновано прекомерна санкция, хем може да доведе и до пълни беззакония.

Впрочем хитрините на чиновниците от ВиК сектора не спират дотук. Според КЗК те са предвидили едно дори немислимо доскоро задължение на водоснабдяваната рая - потребителите да бъдат задължени и да изграждат, поддържат и ремонтират ВиК мрежи. Това е направо нечувано досега , а от друга страна, е едно непоносимо задължение за обикновения човек в бъдеще. Впрочем подобни ангажименти са възможни вероятно единствено и само в окупирани територии, където завоевателите практикуват ангария. Но България все още не е окупирана от КЕВР територия, нито пък ВиК дружествата имат статут на военно-полева администрация. Изграждането и поддържането на канализацията и на водопроводната мрежа е задължение единствено и само на общините, на държавата и на ВиК дружествата.

На този фон остава само да чакаме, за да видим дали ще имаме за в бъдеще някакво равновесие между ВиК правата на доставчика или ВиК задълженията на снабдявания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във