Банкеръ Daily

Коментари

Да съживим мъртвеца БФБ

Властта страда от неизлечима болест - абсолютен правен нихилизъм и дълбоко вкоренено милиционерско презрение към конституцията. Доказателство за това е поредният незаконен шедьовър, роден в дебрите на финансовото министерство. Явно там има хора, които се изживяват като един вид експроприатори, и това ясно личи от публикуваната на уеб сайта на ведомството Концепция за раздвижване на т. нар. спящи акции от първия етап на масовата приватизация през 1996 година. Когато човек обаче се зачете по-внимателно в тези правни абсурди, косата му се изправя, защото му става ясно, че в масивната сграда тип "сталински барок" на ул. "Раковски" в столицата има хора, на които мира не им дава мисълта, че народът все още притежава нещо, върху което те са сложили ръка. С една дума - да го прилапат.

Говорим за Концепцията на финансовото ведомство за личните сметки на физически лица, водени от "Централен депозитар" АД (ЦДАД) в регистър А. Такова е поне официалното название. Тя предвижда "конкретни действия за решаване на проблеми, натрупани и обсъждани многократно от инвестиционната общност по отношение раздвижването на "спящите" акции от масовата приватизация". С една дума, открито се признава в единствено и само в угода на една група дилъри и брокери, които няма какво да "търгуват" вече на столичното чудо - държавната БФБ, че могат да "активизират" акционерите от масовата приватизация. Публичните дружества от масовата приватизация са 91, а непубличните - 545.

Този колективен труд на чиновниците предвижда - в рамките на една година, да се предприемат действия по прехвърлянето на акциите от личните сметки на гражданите към някакви подсметки при избран - най-вероятно от тях и по неизвестни критерии инвестиционен посредник. След това тези "спящи" акции  ще се прехвърлят в специално създадени за целта два инвестиционни фонда. Първият - за дялове в публични дружества, а вторият - за непубличните компании. След тази операция  гражданите трябва да получат срещу книжата си дялове в един от тези два фонда с номинална стойност, равна на лицевата стойност на техните капиталови активи.

И оттук започва най-късият път към експроприацията. Предвижда се  след изтичане на някакъв петгодишен нормативно установен срок, в случай че лицата продължат да проявяват незаинтересованост към активите си, паричните средства, съответстващи на непотърсените дялове, да бъдат внесени в полза на обществения интерес.

Забележете, какво лицемерие? Експроприацията е наименувана като "обществен интерес". Целта е да се заобиколи по някакъв начин абсолютната защита на частната собственост с чл.17, ал. 3 от конституцията. За целта се използва чисто комунистически похват - за чиновниците "общественото благо" било по-важно от Основния закон, който има и пряко действие. Цитираме: "При тази концепция, предвид абсолютната закрила на частната собственост, се предлага да бъдат предпочетени общественото благо и колективният интерес  посредством нормативно установеното задължение сумите, съответстващи на непотърсените дялове, да бъдат внесени в Държавния фонд за гарантиране на държавната пенсионна система." По тази извратена логика утре могат да ти вземат влога в банката, колата, жената, къщата или апартамента, нивата и т. н. Дори котката или кучето, макар че чиновниците нямат интерес от подобни мъркащи или лаещи активи.

Второ, гражданите - или по-будната част от тях, които все пак решат да си прехвърлят акциите или дяловете в тези два инвестиционни фонда на властта, ще се запитат - "Защо го правя?" Нормалната логика в едно капиталистическо общество е - за печалба. Да, ама не! Най-вероятно ги чака втора врътка - подмяна на очаквания вероятен доход от инвестицията с доход от управление, но за управата на двата фонда. Така нашите хора, които ще оглавят управляващите дружества на тези два инвестиционни фонда, ще получат големите пари, а акционерите - студена вода и потупване по гърба, но от сърце.

Трето, възниква усещане и за голяма мъчнотия по цялата антиконституционна операция. В Регистър А на Централния депозитар фигурират над 2 млн. лични сметки на граждани, участници в масовата приватизация. Те не се и наследяват по чисто финансови причини - най-често разходите за подобно прехвърляне са в пъти по-големи от пазарната стойност на самите акции или дялове. И от неизплатените за последните пет години дивиденти по тях, ако въобще има такива. Това няма да се промени и сега, но явно занапред мнозина инвестиционни посредници ще припечелят доста пари от такси и комисиони  въпреки обещанието си да не го правят.

И четвърто! Според концепцията на финансовото министерство паричните средства, съответстващи на непотърсените дялове, ще бъдат прехвърлени някога в бъдеще в Сребърния пенсионен фонд. За целта ще се изготви актуална оценка на паричната им стойност, защото в момента в Централния депозитар те се водят по номинал.

Та това е. Ленинизмът е неизтребим като бурените в изоставените български ниви. Но много скоро и земеделското ведомство ще национализира нивите, за да докаже на народа, че експроприацията не е само патент на финансовото министерство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във