Банкеръ Daily

Коментари

Чака ли ни софийски вариант на западналия Северозапад?

S 250 5b2946ca 5041 4bda a4f0 988e3a317e68

Голямата столична община, хранеща толкова много чиновници, най-после е напът да прозре, че София - столицата на България, все повече се превръща в населено място, което живее на пет-шест различни скорости, а това неизбежно води до проблеми. Градът все повече се превръща в своеобразна конфедерация на почти несвързани помежду си административни райони. И второ, благодарение на тази отрицателна тенденция  в столичния град се създават и усилено се утвърждават няколко паралелни и коренно различни социални модели на обитаване. По този начин София се превръща в умалено копие на съвременна България - просперитетът се концентрира в отделни региони, докато останалата част деградира до равнището на икономическа пустиня с нарастваща социална изолация.

Според проучванията в столицата се прилага погрешен модел за мобилност, който и демографски не е в интерес на общината. Софиянци - като повечето хора по света, се стремят да живеят в близост до работното си място, но такива възможности у нас те почти нямат. Причината е, че деградиращите северни и западни квартали на мегаполиса имат огромно население, но не успяват да привлекат индустрия с висока добавена стойност. В резултат хората там са с по-ниски доходи от средното, липсват и инвестиции в градската среда. "Ясно е, че когато една компания влезе да инвестира някъде, тя идва със своите изисквания към градската среда... Всеки, който иска да отиде да работи или да инвестира някъде, търси транспортна инфраструктура, зелени площи, социална инфраструктура", отбелязват анализаторите. Затова най-големият район на София - ЖК  "Люлин", който официално има над 230 000 души население, не може да се откъсне от традиционната представа за град спалня, където работещите идват само за да прекарат нощния си сън между два работни дни. В същото време се оказва, че район "Младост"  предоставя засега най-голяма възможност за икономически просперитет в София, според "Визия за София", защото там се концентрираха редица високотехнологични фирми, което неизбежно води до повишаване на жизненото равнище на хората в източните градски райони.

Но икономическото разделение "изток-запад" в София не може да се сравнява по отрицателни последици със социалното разделение "север-юг". Все по-богатите и все по-самодоволни предградия - "Бояна", "Драгалевци" и "Симеоново", където се развива основно сферата на услугите, все повече се самоизолират от бедните северни и западни райони на града. По начин на живот, по ценности, дори по  възприемане на дихотомията "добро-зло", те стават все по-различни. А това стимулира както претоварването на инфраструктурата в полите на Витоша още днес, така и усилване на миграцията на по-младите и по-заможни слоеве измежду останалите софиянци на юг, което в близко бъдеще ще доведе до частично обезлюдяване както на централната част, така и на другите райони на столичния град. И неизбежно ще доведе до някаква форма на конфедериране на София още в близко време.

Радостно е друго: изследването "Визия за София" дава възможност на властите най-сетне да започнат да вземат що-годе адекватни и информирани решения, за да се прекрати по-нататъшната деградация на столицата и да се пристъпи към реализиране на друг тип социален и бизнес проекти. Но самата "Визия за София" съдържа противоречия. Според нея източните квартали са далеч по-подходящи за развитие на индустрията, докато мястото на технологичния бизнес е в югозападните части. Но засега поне от квартали като "Бъкстон", "Павлово" и т. н. не идват сигнали, че там се прави нещо, което би ги превърнало  в софийски аналог на Силициевата долина - в своеобразна Калифорния.

На този фон изпъква още повече безсилието на Голяма столична община и на районните управи да организират някакви форми на едновременно и паралелно развитие на всеки район от столицата. За да не продължим да наблюдаваме деградация или занемаряването на места с огромен потенциал, какъвто е район „Люлин“. Но това може да стане само с по-нататъшна децентрализация на властта в столицата и чрез делегиране на повече права и възможности на властите в отделните райони, както и предоставянето на редица преференции - данъчни облегчения, субсидиран транспорт и електричество и т-.н. Само така те могат да станат привлекателни за българските и за чуждестранните инвестиции. За да не говорим утре и за западналия Софийски северозапад.

Хубен Ненчев

Facebook logo
Бъдете с нас и във