Измененията привеждат българското законодателство в съответствие с изискванията на европейска директива.