"Гражданска отговорност" е задължителна, за да може притежателите й при катастрофа да ползват защита, понякога за стотици хиляди лева, които те самите няма как да платят.