Огромният жп възел София, опасващ града в момента се използва далеч под капацитета си.