Служебният автопарк е основният кандидат за електрификация.
Служебният автопарк е основният кандидат за електрификация.