Държавата също така ще насърчава местните власти и работодателите да предоставят допълнителен отпуск на служителите, които отглеждат малки деца.