На фона на стабилното възстановяване на китайската икономика и подобрената бизнес среда, преките чуждестранни инвестиции в Китай са нараснали с 14% през 2020 г.