Според властите в Пекин страната е постигнала голям напредък в защитата на човешките права.