Комисията за финансов надзор е вписала промяната в регистъра си.
Комисията за финансов надзор е вписала промяната в регистъра си.