Цинкът е третият най-използван цветен метал след алуминия и медта с приложение в различни сфери на индустрията, строителството на сгради и инфраструктура, селското стопанство, медицината и други.