Междувременно се прекратява се достъпът до „Яйлата“ с изключение на хората, свързани с изпълнение на мерките.