Яхтата "Кор Кароли" се намира във Военноморския музей във Варна.