Десетте най-големи публични предлагания у нас са акумулирали общо с 434.436 млн. лева.