През юли само 247 човека от Канада са били в България.