Антична вила „Армира” е най-богатият частен дворец от римско време, разкрит в днешните български земи.