През 1883 г. Камий се запознава с Огюст Роден, който ѝ преподава скулптура и изживяват бурна интимна и творческа връзка.