„Дийпфейк“ може да унищожи всяка репутация, компания или държава.