Енергийният министър Александър Николов и премиерът Кирил Петков
Енергийният министър Александър Николов и премиерът Кирил Петков