Проектът е предвиден за финансиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и предстои неговото одобрение от Управляващия орган на програмата и Европейската комисия.