Тези учения се провеждат в изпълнение на Плана за подготовка на Въоръжените сили на България през 2021 г., Плана за ученията на НАТО и Плана за съвместна българо-американска подготовка в страната и в чужбина през 2021 година.