Сексуалната експлоатация продължава да бъде най-разпространената и докладвана форма на трафик на хора в ЕС, като засяга предимно жени и момичета, и се извършва предимно от мъже.