Писмата на Пенчо Славейков са публикувани за първи път от самата Мара Белчева.