Д-р Иван Богоров се нарежда сред най-видните градители на новобългарския книжовен език, сътворявайки голям брой нови думи на основата на вече съществуващи в народния език думи