Хиновски заяви, че с колегите му ще "отстояват интересите на всички миньори, енергетици, жители на Стара Загора и региона, както и на гражданите на България за един справедлив и плавен преход към декарбонизация с хоризонт 2050 г."