Посланик Дзара подчерта, че италианският бизнес проявява сериозен интерес към инфраструктурни обекти в нашата страна, в т.ч пътни и жп проекти, чието изпълнение е важно за развитието на търговско – икономическите отношения между България и Италия.