Зам.- министърът на икономиката Димитър Данчев, министърът на икономиката Никола Стоянов, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и зам.-министърът на иновациите и растежа Стефан Савов
Зам.- министърът на икономиката Димитър Данчев, министърът на икономиката Никола Стоянов, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и зам.-министърът на иновациите и растежа Стефан Савов