Несигурността и липсата на атрактивни дружества държи играчите далеч от борсата и през тази година.
Несигурността и липсата на атрактивни дружества държи играчите далеч от борсата и през тази година.