Рибарите в дребномащабния риболов генерират по-малко от 30% от общите приходи от риболов, имат несигурен поминък и са най-уязвими за непредвидени проблеми или кризи като пандемията COVID-19.