Колкото и абсурдно да звучи, дигиталните услуги в ЕС все още са ограничени от границите на отделните държави.