Различни програми помагат на амбициозните малки и средни компании да се разрастват, да се преструктурират за растеж и да бъдат още по-конкурентоспособни на пазарите