Прогнозите са, че пътищата, по които ще се плащат пътни такси, ще са между 5000 и 7000 км от общо 20 000 км републиканска пътна мрежа.