Изграждането на междусистемна връзка между газопреносните мрежи на Гърция и България е от значение не само за страната ни, но и за региона.