Едни от най-важните екологични решения за устойчивост в пивоварния сектор са свързани с оптимизирането на разхода на вода.