Ако трябва да перифразираме поетът-революционер, за манталитета на българина роботи няма открити, няма открити...
S 250 3331f6da fbdf 4c25 8253 94e5343006a4