Милиарди много, отчети още повече, файда... йок!
S 250 8961460e 3f29 4db9 95e1 55b1f99f232c