Едва ли туристите биха искали да ходят в страна, която неглижира проблема.