В следващите пет години ЦКБ ще може да увеличава капитала си с нови обикновени и/или привилегировани акции до 90 млн. лева.