"Аурубис България“ е медодобивен завод на германската компания "Аурубис" в Пирдоп, произвеждащ мед (черна и рафинирана) и сярна киселина.